Reklamacja towaru i usługi jakim jest prąd i przesył

Reklamacja to nic innego jak żądanie klienta, które skierowane jest w stronę sprzedawcy lub wykonawcy usług powstałe na skutek niezadowolenia z jakości towaru lub wykonanej usługi. Zwykle reklamacja ma na celu wymianę wyrobu, jego naprawę, ponowne wykonanie lub naprawienie. Możliwe jest również żądanie zwrotu całości lub części kwoty, która została zapłacona jako cena za towar […]

Na instalacjach fotowoltaicznych można zyskać darmowy prąd

Pogoda w Polsce nie rozpieszcza, to rośnie liczba osób, która rozważa inwestowanie w panele fotowoltaiczne. Korzyści z odnawialnych źródeł energii dostrzega także  innogy (dawnej RWE), i w związku z wcieleniem do swojej struktury produkcji paneli  chce wzbudzić zainteresowanie tym produktem. Liczy się nie tylko ekologia, ale i ekonomia. Właściciele gospodarstw, którzy rozważają instalację paneli fotowoltaicznych […]

RWE innogy Stoen Dystrybutor

RWE innogy Stoen Operator jako operator elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej na terenie Warszawy dba o bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do klientów jak również o bezpieczeństwo osób, które znajdują się  lub mogą znaleźć się nieświadomie  w pobliżu urządzeń będących pod napięciem. Odstępstwa od normalnego stanu pracy sieci elektroenergetycznej mogą czasem stwarzać zagrożenie zarówno dla nas samych jak i dla osób postronnych. Powodem tego […]