Reklamacja towaru i usługi jakim jest prąd i przesył

Reklamacja to nic innego jak żądanie klienta, które skierowane jest w stronę sprzedawcy lub wykonawcy usług powstałe na skutek niezadowolenia z jakości towaru lub wykonanej usługi. Zwykle reklamacja ma na celu wymianę wyrobu, jego naprawę, ponowne wykonanie lub naprawienie. Możliwe jest również żądanie zwrotu całości lub części kwoty, która została zapłacona jako cena za towar lub wynagrodzenie za wykonaną usługę.

Czytaj dalej Reklamacja towaru i usługi jakim jest prąd i przesył