RWE innogy Stoen Dystrybutor

RWE innogy Stoen Operator jako operator elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej na terenie Warszawy dba o bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do klientów jak również o bezpieczeństwo osób, które znajdują się  lub mogą znaleźć się nieświadomie  w pobliżu urządzeń będących pod napięciem.

Odstępstwa od normalnego stanu pracy sieci elektroenergetycznej mogą czasem stwarzać zagrożenie zarówno dla nas samych jak i dla osób postronnych. Powodem tego mogą być np. gwałtowne anomalie atmosferyczne lub nieuprawnione działania osób trzecich skutkujące uszkodzeniem samych urządzeń lub stworzeniem łatwego dostępu do nich.

Czytaj dalej RWE innogy Stoen Dystrybutor