Reklamacja towaru i usługi jakim jest prąd i przesył

Reklamacja to nic innego jak żądanie klienta, które skierowane jest w stronę sprzedawcy lub wykonawcy usług powstałe na skutek niezadowolenia z jakości towaru lub wykonanej usługi. Zwykle reklamacja ma na celu wymianę wyrobu, jego naprawę, ponowne wykonanie lub naprawienie. Możliwe jest również żądanie zwrotu całości lub części kwoty, która została zapłacona jako cena za towar lub wynagrodzenie za wykonaną usługę.

Realizowanie reklamacji zostało ustalone przez przepisy Kodeksu cywilnego, w ramach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Dotyczy ona również konsumentów. Wcześniej stosowana była ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku dotycząca niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, która została jednak uchylona. Ma ona jednak zastosowanie w sprawie umów, które zostały zawarte przed 25 grudnia 2014 roku. Podstawą do reklamowania towaru jest również umowna gwarancja przez sprzedaży. W jej przypadku stroną odpowiedzialną jest gwarant – w większości przypadków jest to producent towaru.

W polskim prawie dopuszczalne jest również odstąpienie od umowy, która była zawierana na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. W tym przypadku możliwe jest odstąpienie od umowy bez podania przyczyny a sam towar nie musi być objęty wadą. Odstąpienie od umowy nie musi mieć formy pisemnej, chociaż praktyka pokazuje, że znacznie częściej odbywa się to właśnie poprzez napisanie stosownego pisma kierowanego do odpowiednich osób. W przypadku, gdy odstąpimy od umowy to sprzedawca jest zobowiązany do zwrócenia wszystkich poniesionych przez sprzedawcę kosztów – poza wyjątkiem, gdy klient zdecydował się na droższą od najtańszej możliwej form przesyłki. W przypadku odstąpienia zwrot pieniędzy musi nastąpić niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dnia od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Podobny termin obowiązuje osobę, która od takiej umowy odstępuje.

W momencie, gdy konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływanie 12 miesięcy. Jeżeli konsument został o tym fakcie poinformowany to w takim przypadki termin odstąpienia wygasa po 14 dniach od momentu udzielenia informacji konsumentowi o tym prawie. Zatem można po podpisaniu umowy na zmianę sprzedawcy energii cofnąć cały mechanizm, wystarczy wiedzieć jak.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów o świadczenie usług, gdy klient został poinformowany, że po spełnieniu zlecenia utraci on prawo do odstąpienia od umowy; w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; umowa, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; umów, które zostały zawarte w drodze aukcji publicznej oraz w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku fizycznym.

W przypadku kupowania przedmiotów w sklepie stacjonarnym prawo do odstąpienia od umowy jest możliwe jedynie wtedy, gdy przedsiębiorca przewidział taką możliwość. Co do wypowiadania usług zawartych w umowach na odległość ustawodawcy byli bardziej przychylni konsumentom. Zawsze pytaj o możliwości wniesienia reklamacji, więcej dowiesz się na rankingcenpradu.pl/prawa odbiorcy energii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *