RWE innogy Stoen Dystrybutor

RWE innogy Stoen Operator jako operator elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej na terenie Warszawy dba o bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do klientów jak również o bezpieczeństwo osób, które znajdują się  lub mogą znaleźć się nieświadomie  w pobliżu urządzeń będących pod napięciem.

Odstępstwa od normalnego stanu pracy sieci elektroenergetycznej mogą czasem stwarzać zagrożenie zarówno dla nas samych jak i dla osób postronnych. Powodem tego mogą być np. gwałtowne anomalie atmosferyczne lub nieuprawnione działania osób trzecich skutkujące uszkodzeniem samych urządzeń lub stworzeniem łatwego dostępu do nich.

Podajemy kilka podstawowych zasad postępowania, które uchronią nas przed zagrożeniem utraty zdrowia lub życia.

RWE Stoen Operator w liczbach

RWE Stoen Operator Sp. zo.o. jest operatorem sieci dystrybucyjnej (OSD) na terenie Warszawy.

Sieć pod względem obszarowym nie jest rozległa, jednak RWE Stoen Operator dostarcza energię do ponad 910 tys. klientów. Dokonując wielu modernizacji i inwestycji w nowe obiekty posiadamy najnowocześniejszą sieć dystrybucyjną w Polsce mogącą sprostać rosnącym wymaganiom klientów.

Poniżej przedstawiamy dane aktualne na koniec roku 2011:

Linie elektroenergetyczne:

 • Linie 220 kV (NN)
  napowietrzne: 8 km
 • Linie 110 kV (WN)
  napowietrzne: 396 km (w przeliczeniu na jeden tor)
  kablowe: 77 km
 • Linie 15 kV (SN)
  napowietrzne: 292 km
  kablowe: 6330 km
 • Linie 0,4 kV (nN)
  napowietrzne: 1397 km
  kablowe:7042 km

Stacje elektroenergetyczne o napięciu górnym:

 • 220 kV: 1
 • 110 kV: 35
 • 15 kV: 5927

Ze względu na rozwój aglomeracji warszawskiej przedstawione dane ciągle ulegają zmianie, sieć jest stale rozbudowywana i modernizowana, co pozwala na utrzymywanie wysokich standardów dostaw enegii do wszystkich naszych klientów.

RWEbok Stoen Operator dysponuje również całodobowym, wysoce wykwalifikowanym Pogotowiem Energetycznym, aby w jak najkrótszym czasie dokonać niezbędnych napraw.

 

RWE infolinia  

RWE innogy Biuro Obsługi Klienta

RWE kontakt

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *